Notícies:Ajuntament de Picassent

Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics

20 feb 2020
Ajudes per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, a través d’actuacions encaminades a complir els compromisos internacionals en matèria d’estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

Actuació T29B: Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes:

  1. Estacions de recàrrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1)
  2. Estacions de recàrrega *semirrápida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2).

Potencials entitats beneficiàries: les empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte:

  • L'estació de recàrrega de vehicle elèctric que complisca amb l'especificat en l'apartat a d'aquest annex.
  • El cablejat i obra d'instal·lació del mateix des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, inclòs est.
  • Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega.
  • Senyalització de les estacions de recàrrega, marquesina i auxiliars.
  • Sistema de gestió, control i seguretat.
  • Obra civil i costos d'enginyeria i direcció d'obra

El termini de presentació de sol·licituds: Des del 21/02/2020 al 26/03/2020.

Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat disponible en la pàgina web http:www.ivace.es.

+Info